Do Sejmowej Komisji do Spraw Petycji wpłynął wniosek o zakazanie jednoczesnego dorabiania i pobierania świadczenia emerytalnego policjantkom przed ukończeniem 60 roku życia, a policjantom przed 65 rokiem życia.

Poniżej treść wniosku:


PETYCJA
w sprawie zmian w przepisach prawa zabraniających policjantom jednoczesnego pobierania świadczenia emerytalnego z
prowadzeniem pracy zarobkowej przed ukończeniem 60/65 roku życia

Szanowni Posłowie,
Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą w sprawie uchwalenia nowelizacji ustawy o Policji.

Proszę o dodanie do ustawy artykułów o następujących treściach:
„Policjant, który nie ukończył 65 lat (60 lat kobiety) traci prawo do dalszego pobierania emerytury
mundurowej, jeśli pomiędzy okresem przejścia na świadczenie emerytalne a wiekiem 65 lat (60 lat kobiety)
podjął dodatkową pracę zarobkową lub otworzył działalność gospodarczą.”
„Emerytowany policjant, który prowadzi działalność gospodarczą, jest zatrudniony na umowie o pracę lub
na umowie cywilno-prawnej, w celu zachowania świadczenia emerytalnego przed osiągnięciem wieku 65
lat (60 lat dla kobiet) jest zmuszony do zamknięcia działalności gospodarczej, rozwiązania umowy o pracę
lub innej umowy cywilno-prawnej w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji ustawy.”
„Emerytowany policjant, który nie dokonał zamknięcia działalności gospodarczej, nie rozwiązał umowy o
pracę lub umowy cywilno-prawnej otrzymuje ponownie prawo do świadczenia emerytalnego po osiągnięciu
65 lat w przypadku mężczyzn lub 60 lat w przypadku kobiet.”

Podsumowanie
W Polsce większość policjantów/policjantek twierdzi, iż najbardziej czasochłonna praca w Policji
polega na wypełnianiu papierów (wezwań na przesłuchanie świadków zdarzenia i podejrzanych o
popełnienie przestępstwa, pism procesowych do sądów powszechnych i prokuratury, prowadzenia statystyk,
przekazywanie dokumentów prowadzonych spraw innym służbom specjalnym). Nie ma więc
przeciwwskazań, aby policjanci po przekroczeniu wieku 55 lat uprawniającego ich do przejścia na
emeryturę pod warunkiem przepracowania w Policji 25 lat (przyjęci do służby przed 1 stycznia 2013 roku
przejdą mundurowe emerytury po 15 latach służby bez względu na osiągnięty wiek), byli automatycznie
przesuwani (jeśli chcą nadal nadal pracować a nie zadowala ich wysokość mundurowej emerytury) na
stanowiska zajmujące się wypełnianiem całej papierologii związanej z pracą danej jednostki policji.
Prawo do przechodzenia policjantów na mundurową emeryturę po 15 latach służby
przyjętych przed 1 stycznia 2013 roku oraz po 25 latach przyjętych po 1 stycznia 2013 roku pod
warunkiem osiągnięcia 55 roku życia, jest ewenementem w skali świata! Żadna policja ani w Unii
Europejskiej ani nigdzie indziej na świecie nie ma takich przywilejów poważnie obciążających budżet państwa jakie ma Polska Policja.
Emerytura nie jest obowiązkiem tylko prawem, każdego obywatela. Jeśli policjant przechodzi na
mundurową emeryturę w wieku 34 lat (przysługuje tylko tym policjantom po 15 latach służby przyjętym
przed 1 stycznia 2013 roku) i dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą lub pozostaje w stosunku
pracy lub innej umowie cywilnoprawnej, świadczy to tylko o tym, iż jest w pełni sił, aby pozostać lub
powrócić do Policji i nadal pełnić służbę dla ojczyzny np. prowadząc całą papierologię danej jednostki.
Niska dzietność polek wynosząca 1,45, zła opinia o pracy w policji po zabiciu paralizatorem Igora
S. w komisariacie Wrocław- Stare Miasto, ujemna migracja ludzi, w przeciągu zaledwie 10 lat spowodują,
iż w Policji będą musieli być zatrudniani obcokrajowcy dla bezpieczeństwa Polaków, turystów i
mieszkających w Polsce obcokrajowców.
Tak na marginesie chciałbym przypomnieć Posłom, iż Policjanci w trakcie pełnienia służby, stają się
w posiadaniu danych osobowych, które wielu z nich najprawdopodobniej wykorzystuje w prowadzeniu
działalności gospodarczej np. firmy detektywistyczne lub firmy ochroniarskie prowadzone przez
policjantów przebywających na emeryturze.
Proszę dla dobra porządku publicznego w naszym kraju o pozytywne rozpatrzenie mojej petycji, czyli
uchwalenie 3 dodatkowych artykułów w Ustawie o Policji.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=PETYCJA&NrPetycji=BKSP-145-438/18

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *