Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała przeprowadzenie w 2019 roku 70 tys. kontroli w zakładach pracy. To ponad dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku. Najwięcej kontroli ma dotyczyć wypłacania wynagrodzeń oraz przestrzegania przez pracodawców przepisów dotyczących czasu pracy i zatrudniania pracowników na czas określony.

Zapowiedziane przez PIP kontrole mają związek ze wzrostem liczby skarg, które wpływają do tej instytucji. W zeszłym roku było ich ponad 54 tys. To o 4 tys. więcej niż rok wcześniej.Kolejną kwestią, na którą inspektorzy pracy będą zwracać uwagę, jest problem łamania prawa poprzez zawieranie z pracownikami umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę. Dotyczy głównie firm budowlanych oraz agencji ochroniarskich, w których pracownicy często są zatrudniani na podstawie umów cywilnoprawnych, mimo że wykonują taką samą pracę, jak osoby posiadające umowy o pracę.Sprawdzane będzie stosowanie przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla osób pracujących na podstawie umów zleceń.

Źródło: www.rudaslaska.com.pl

Comments

comments

Facebook Comments