Pracodawcom trudno będzie sprawdzić, czy pracownik przypadkiem nie jest pijany. UODO wydał opinię, w której stwierdził, że informacja o tym czy ktoś jest nietrzeźwy jest podlegającą ochronie wiedzą o stanie zdrowia, ale na przeszkodzie badaniu stoją także inne przepisy.


Pracodawca bowiem nie ma prawa samodzielnie sprawdzić trzeźwości podległych mu osób. Według UODO, przesądzać o tym ma ustawa o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.W przepisach wprost zapisano, że badanie może przeprowadzić jedynie funkcjonariusz “organu powołanego do ochrony porządku publicznego”, np. policji, na wniosek kierownika zakładu pracy lub upoważnionego pracownika. Ten przepis funkcjonuje w ustawie z 1982 r.

Z drugiej strony, jeśli pracodawca podejrzewa, że jego pracownik “jest wstawiony” wystarczy do tego, by nie dopuścić go do pracy. Pracownik, który nie zgadza się z taką decyzją, sam może poprosić o badanie.

Źródło: www.money.pl

Comments

comments

Facebook Comments