26 stycznia 2018 Sejm uchwalił ustawę o Straży Marszałkowskiej. Weszła w życie 20 maja. Oznacza to, że już obowiązuje.
 Co to w praktyce oznacza? Od teraz straż ma więcej kompetencji. Odpowiada za ochronę terenów, obiektów i urządzeń zarządzanych przez Kancelarię Sejmu i Kancelarię Senatu. Może do tego celu używać rejestratorów obrazu i dźwięku. Do jej zadań należy również konwojowanie wartości pieniężnych, mienia i dokumentów. To nie wszystko.

Straż Marszałkowska może wydawać polecenia osobom, których zachowanie stwarza lub może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa, legitymować, dokonywać kontroli osobistej, a także przeglądać zawartość bagaży. Co więcej, ma prawo do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Ponadto, Straż może korzystać z informacji o osobach i zagrożeniach udostępnianych przez: ABW, AW, SKW, SWW, Policję, Straż Graniczną, Służbę Ochrony Państwa, Służbę Celno-Skarbową i Żandarmerię Wojskową. Ma prawo do gromadzenia i przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, nawet bez wiedzy i zgody danej osoby.

Autorzy ustawy wzięli też pod uwagę sytuację, w której Straż Marszałkowska nie wystarczy. Wtedy premier na wniosek szefa Kancelarii Sejmu, w porozumieniu z ministrem do spraw wewnętrznych, może do pomocy strażnikom skierować funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa lub policji.

Funkcjonariusze innych służb mogą na własną prośbę zostać przeniesieni do służby w Straży Marszałkowskiej. Zmienił się również ich status – z pracowniczego na służby. Są wiec zatrudnieni już nie na podstawie przepisów prawa pracy, ale są mianowani, tak jak funkcjonariusze innych służb.

Praca w Straży Marszałkowskiej to jednak nie tylko sporo uprawnień. Jej funkcjonariusze nie mogą pełnić funkcji publicznych, zrzeszać się w związkach zawodowych. Jeśli chcą należeć do jakiejś organizacji, muszą uzyskać zezwolenie szefa Kancelarii Sejmu. Mają też obowiązek powiadomić Komendanta Straży Marszałkowskiej o zamiarze wyjazdu za granicę.

Do tej pory przepisy o Straży Marszałkowskiej znajdowały się w obowiązującej od lutego ustawie o Służbie Ochrony Państwa.

Źródło: www.wp.plDodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *