pracownikochrony.pl

Strona poświęcona branży bezpieczeństwa fizycznego osób i mienia

ARTYKUŁY

Legitymacja pracownika ochrony – przepisy, obowiązki, uprawnienia, wzór

Czytając Ustawę o Ochronie Osób i Mienia znajdujemy odsyłacz do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2017 r. regulującego przepisy dotyczące legitymacji pracownika ochrony. W tym artykule przybliżę najważniejsze zagadnienia dotyczące legitymacji pracownika ochrony. Rozporządzenie określa: wzory legitymacji tryb i warunki wydawania, wymiany lub zwrotu legitymacji sposób prowadzenia ewidencji wydanych, wymienionych […]
CZYTAJ DALEJ…

Patrol chronionego obiektu, obchód chronionego obiektu

Patrol i obchód chronionego obiektu to podstawowa czynność pracownika ochrony. Sprawdzenie fizyczne miejsc newralgicznych czy sprawdzenie całości chronionego obiektu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa osób i mienia. Sprawdzenie fizyczne chronionego obiektu przez pracownika ochrony dzielimy na dwa rodzaje: patrol obiektu obchód obiektu Patrol obiektu – to sprawdzenie konkretnych miejsc ważnych ze względu na bezpieczeństwo chronionego […]
CZYTAJ DALEJ…

Raport z incydentu bezpieczeństwa w chronionym obiekcie – jak napisać, co powinien zawierać, kogo należy poinformować

Raport z incydentu bezpieczeństwa to spisanie wszystkich szczegółów wydarzenia naruszającego bezpieczeństwo w chronionym obiekcie lub wydarzenia mającego wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia.  Raport z incydentu powinien być napisany i przekazany osobom zarządzającym ochroną i administracji chronionego obiektu możliwie jak najszybciej po zakończeniu incydentu. Co powinien zawierać raport Raport powinien być napisany przez pracownika ochrony, […]
CZYTAJ DALEJ…

Close Menu