Raport z incydentu bezpieczeństwa w chronionym obiekcie – jak napisać, co powinien zawierać, kogo należy poinformować

Raport z incydentu bezpieczeństwa to spisanie wszystkich szczegółów wydarzenia naruszającego bezpieczeństwo w chronionym obiekcie lub wydarzenia mającego wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia. 

Raport z incydentu powinien być napisany i przekazany osobom zarządzającym ochroną i administracji chronionego obiektu możliwie jak najszybciej po zakończeniu incydentu.

Co powinien zawierać raport

Raport powinien być napisany przez pracownika ochrony, który brał bezpośredni udział w opisywanym wydarzeniu ponieważ osoba ta będzie znała najwięcej szczegółów.

Raport powinien być napisany w sposób jasny i zrozumiały a jednocześnie powinien zawierać jak największą ilość szczegółów takich jak:

 • okoliczności wystąpienia lub wykrycia incydentu
 • rodzaj incydentu
 • daty i godziny
 • dane osób zaangażowanych w incydent
 • opis i lokalizację miejsca
 • działania podjęte przez pracownika ochrony i innych
 • informacje o tym czy zostało zabezpieczone nagranie z monitoringu lub inne rzeczy
 • listę osób poinformowanych o incydencie
 • wnioski i uwagi
 • status incydentu
 • załączniki

Z doświadczenia mogę powiedzieć, że wnioski i uwagi są równie ważne co szczegółowy opis wydarzenia. 

Jeżeli coś nie zadziałało prawidłowo należy to opisać a następnie we wnioskach wskazać co należy z tym zrobić np.:

 • wymagana naprawa czytnika kontroli dostępu do drzwi zewnętrznych od strony ul Iksińskiego
 • drzwi zostały zabezpieczone poprzez zamknięcie na klucz
 • wezwano serwis i powieszono informacje na drzwiach

Podczas swojej pracy, przeczytawszy już setki raportów, gdy widzę że pracownik ochrony podjął czynności mające na celu zabezpieczenie obiektu i wykazał inicjatywę w dalszych działaniach jak wezwanie serwisu i powieszenie informacji na drzwiach dla użytkowników obiektu, mam pewność, że jest to odpowiednia osoba na swoim stanowisku. 

Należy pamiętać, że oprócz pisemnej formy należy przekazać informacje o incydencie kolegom i koleżankom, z którymi się współpracuje aby wiedzieli co się dzieje w chronionym obiekcie.Najlepszą praktyką jest wpisanie krótkiej informacji w książce służby, ustne poinformowanie podczas przekazania zmiany oraz wskazanie, że wszystkie szczegóły znajdują się w raporcie. Dodatkowo w obiektach, w których pracownicy ochrony posiadają adres mailowy powinno się wysłać informacje o wystąpieniu incydentu i sporządzeniu raportu do bezpośredniego przełożonego z załączeniem raportu.

Close Menu