Patrol chronionego obiektu, obchód chronionego obiektu

Patrol i obchód chronionego obiektu to podstawowa czynność pracownika ochrony. Sprawdzenie fizyczne miejsc newralgicznych czy sprawdzenie całości chronionego obiektu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa osób i mienia.

Sprawdzenie fizyczne chronionego obiektu przez pracownika ochrony dzielimy na dwa rodzaje:

 • patrol obiektu
 • obchód obiektu

Patrol obiektu – to sprawdzenie konkretnych miejsc ważnych ze względu na bezpieczeństwo chronionego obiektu.

Patrol najczęściej wykonywany jest przez wyznaczonego pracownika ochrony fizycznej a miejsca wyznaczone do sprawdzenia i/lub trasa patrolu powinny być określone w procedurze patrolowania / planie ochrony lub instrukcji ochrony obiektu.

Patrol obiektu między innymi może dotyczyć:

 • sprawdzenia czy na teren obiektu nie dostała się osoba nieupoważniona
 • sprawdzenia ilości osób będących w obiekcie
 • sprawdzenia zabezpieczenia wejść lub wjazdów zewnętrznych do obiektu
 • sprawdzenia zabezpieczenia drzwi do pomieszczeń wrażliwych
 • sprawdzenia pod kątem zagrożenia pożarowego
 • kontroli pracy urządzeń niezbędnych do zachowania ciągłości funkcjonowania obiektu

Obchód obiektu – to sprawdzenie aktualnego stanu bezpieczeństwa w chronionym obiekcie.

Obchód najczęściej wykonywany jest przez Dowódcę zmiany / Kierownika ochrony / Szefa ochrony w miejscach wykonywania zadań ochronnych.

Obchód obiektu między innymi może dotyczyć:

 • sprawdzenia prowadzonej dokumentacji na posterunkach
 • sprawdzenia wykonywanych zadań na poszczególnych posterunkach
 • sprawdzenia systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego

Harmonogram patroli i trasa patrolu

Często spotyka się że patrole obiektu są wykonywane o tych samych porach lub cyklicznie co określony czas. Jest to podstawowy błąd w pracy ochrony fizycznej. Dlaczego? Otóż jest to bardzo proste do odnotowania przez osobę, która chce się dostać do chronionego obiektu bez uprawnień. Osoba taka po kilku godzinach obserwacji będzie wiedziała kiedy obiekt pozostaje bez obstawionego posterunku co znacznie ułatwia jej wtargnięcie. 

Jak więc powinien wyglądać harmonogram patroli obiektu?

Harmonogram patroli powinien jasno określać ilość wymaganych patroli a sam czas wykonania patrolu powinien być określony w tzw. widełkach czasowych np. patrol 1 w godzinach 8:15 – 10:00; patrol 2 w godzinach 10:15 – 12:00 itp. 

Dodatkowo można wyznaczyć konkretną trasę wykonania patrolu, jednak to również nie do końca jest dobre rozwiązanie ponieważ to kolejna powtarzalna czynność, którą można zarejestrować z zewnątrz. Dobrą praktyką jest sporządzenie mapy z zaznaczeniem punktów kontrolnych jako załącznik do harmonogramu; procedury; planu pracy; planu ochrony; instrukcji ochrony. Punkty kontrolne powinny być tak rozmieszczone aby pracownik ochrony sprawdził jak największą powierzchnię chronionego obiektu. 

Stosując powyższe zalecenia dotyczące patroli i punktów kontrolnych zapewniamy lepsze bezpieczeństwo chronionego obiektu ponieważ nie wprowadzamy powtarzalnych czynności, które można zarejestrować i wykorzystać np. do bezprawnego wtargnięcia.

Stacja monitorowania alarmów (SMA)

Większość obiektów korzysta z urządzeń rejestrujących patrole które są nadzorowane przez stację monitorowania alarmów. SMA posiada system, który pokazuje operatorom nieprawidłowości podczas wykonywania patrolu takie jak kontrola czasu wykonania patrolu czy obecność we wszystkich punktach kontrolnych. 

Każdy obiekt nadzorowany przez SMA posiada odrębną procedure w której wskazane są godziny lub widełki czasowe patrolu, wykaz czujek do odbicia przez urządzenie rejestrujące patrol (punkty kontrolne), charakterystykę obiektu, listę i kontakt do pracowników, hasło weryfikacyjne i scenariusz reagowania grupy interwencyjnej (GI) na konkretne alarmy.
Procedura dla SMA powinna być zweryfikowana przez szefa ochrony lub osobę zarządzającą ochroną obiektu oraz powinna być aktualizowana po każdej zmianie jednego z powyższych punktów. Należy również pamiętać o haśle, które jest podstawą weryfikacji między SMA i pracownikiem – hasło do kontaktu powinno być zmieniane po odejściu lub zwolnieniu pracownika ochrony.

Monitoring kontra patrol

Dobrze rozmieszczony monitoring wizyjny zapewnia nam rejestrację miejsc wrażliwych takich jak wejścia czy wyjścia, drogi komunikacyjne, recepcję itd. Dobrze wykonany patrol przez pracownika ochrony zapewnia nam poczucie pewności że nasz obiekt jest dobrze chroniony.

Pamiętajmy, że monitoring wizyjny nigdy nie zastąpi człowieka, który fizycznie będąc w wyznaczonym miejscu zarejestruje dużo więcej oraz podejmie czynności zapobiegawcze podczas wykrycia nieprawidłowości, nie tylko tych dotyczących bezpieczeństwa ale również ważnych ze względu na ciągłość  prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Pracownik ochrony powinien mieć jasno określone w procedurze patrolowania obiektu lub innym dokumencie rzeczy, które trzeba sprawdzić, rzeczy na które powinien zwrócić uwagę podczas wykonywania patrolu obiektu oraz sposób reakcji i raportowania wykrytych nieprawidłowości (czynności te powinny być opisane w procedurze reagowania na incydent bezpieczeństwa i procedurze reagowania na awarie techniczne obiektu).

Close Menu